Visie

Waar de school voor staatgroeien

 

We leven in een grote, diverse samenleving die voortdurend verandert. Als school willen we deelnemen aan die samenleving en onderwijs bieden dat kinderen voorbereidt om als zelfstandige burgers in verbinding met hun omgeving te functioneren. Dat betekent dat wij als school blijvend in ontwikkeling zijn om dit te verwezenlijken. Samen met de kinderen, de medewerkers van de school, de ouders en andere partners van de school.

Onze slogan is: samen blijvend in ontwikkeling. Daar willen wij op de De Akkerwinde voor staan. Als kinderen op onze school komen, hebben zij al een hele ontwikkeling doorlopen. Kinderen hebben zich op een natuurlijke manier ontwikkeld. Hierop willen wij aansluiten, zodat dit een natuurlijk proces blijft. Kinderen kunnen dan ervaren dat leren nooit stopt. Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons team. Ook wij willen ons steeds blijven ontwikkelen omdat we het beste uit ieder kind willen halen.

Deze ontwikkeling geldt voor verschillende gebieden. Maar: op welke manier willen we dat deze blijvende ontwikkeling zichtbaar is in de school en wat vinden we hierbij belangrijk? Hierover hebben we een visie ontwikkeld, die is beschreven in ons schoolplan 2015-2019. In de schoolgids elders op deze website vindt u een verkorte toelichting.