TSO

Overblijven op BS de Akkerwinde

Vanaf 19 februari 2018 verzorgt Kinderstralen, Lunchen op School het overblijven (ook wel tussenschoolse opvang of tso genoemd) op school.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:

www.lunchenopschool.nl/bs-akkerwinde