TSO

Overblijven op BS de Akkerwinde

Vanaf 19 februari 2018 verzorgt Kinderstralen, Lunchen op School het overblijven (ook wel tussenschoolse opvang of tso genoemd) op school.

Organisatie van het overblijven

  • Tijdens de tso begeleidt een team van Overblijfmedewerkers de kinderen bij het eten en spelen;
  • De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen spelen;
  • Het overblijfteam organiseert regelmatig leuke activiteiten. Meedoen mag, maar is nooit verplicht.
  • De regels tijdens de tso komen overeen met de regels die op school gelden;
  • Onze Overblijfmedewerkers ontvangen regelmatig scholing speciaal voor de tso via de Overblijfacademie;
  • De Coördinator van Kinderstralen is het aanspreekpunt voor ouders. Als u vragen hebt, kunt u bij haar terecht. Ook voor leerkrachten is zij het eerste aanspreekpunt.

 Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:

www.lunchenopschool.nl/bs-akkerwinde

Coördinator

Wilt u contact met de Coördinator, dan kunt u bellen naar: Femke van Staveren: 06 – 39 11 44 05.

Inschrijven

Wilt u gebruik maken van de tso? Vul dan een inschrijf-/machtigingsformulier volledig in (inclusief handtekening voor de automatische incasso) en lever het in in de speciale Kinderstralen-brievenbus op school. U kunt het formulier ook opsturen naar Kinderstralen, Postbus 11155, 3505 BD Utrecht. U kunt het formulier ophalen op school bij de Coördinator van Kinderstralen of downloaden op lunchenopschool.nl/inschrijven.

Het overblijfteam