Team

Ons team bestaat uit enthousiaste leerkrachten die met veel plezier en gedrevenheid een fijne schooltijd voor uw kind realiseren.

De leerkrachten:

  • groep 1-2: Juf Lisette en Juf Linda
  • groep 3-4: Juf Ellen en Juf Ellen
  • groep 5-6: Juf Esmee
  • groep 7-8: Juf Gisèle

Samenwerking met Dr. Jan de Quay: Juf Janneke.

Onderwijsassistenten: Juf Fieke en Juf Annet

Conciërge:  Bep

Administratief medewerkster: Corin

Schoonmaak: Daniel

De Intern leerlingbegeleider (IB-er) Ingrid Merkx is de Ib-er van de school. Bij de Ib-er kan de leerkracht terecht met vragen over leerlingen. Zij organiseert de zorg op school door leerlingenbesprekingen en toetsbesprekingen te plannen. Zij bespreekt met de leerkrachten de zorgleerlingen en begeleidt de leerkracht hierbij. Zij bekijkt, samen met de leerkracht, welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Zij beheert de orthotheek, waarin allerlei materialen staan die gebruikt worden om kinderen te helpen. Als er externe hulp voor een leerling ingeschakeld moet worden, wordt dit door haar geregeld.  Ouders met een specifieke zorgvraag over hun kind kunnen ook bij haar terecht.

Taalspecialist Ingrid  is de taalspecialist binnen de school. Zij houdt zich bezig met de taalontwikkeling binnen de school en draagt zorg voor het uitvoeren van het taalbeleidsplan.

Rekenspecialist Gisèle is de rekenspecialist binnen de school. Zij houdt zich bezig met de rekenontwikkeling binnen de school en draagt zorg voor het uitvoeren van het rekenbeleidsplan.

De ICT-er Cora is de ICT-er van de school. Zij houdt zich bezig met de ICT ontwikkeling binnen de school. Zij draagt zorg voor de uitvoering ven het ICT beleidsplan en zorgt ervoor dat het netwerk en de computers goed werken. 

Directeur Stijntje van Esch. Zij houdt zich bezig met o.a. schoolorganisatie, onderwijsinhoud, coachen en begeleiden van leerkrachten, contacten met andere scholen in een directeurenoverleg, contacten met instanties, enz.