Sociaal emotionele ontwikkeling

Gedurende het hele schooljaar wordt er aandacht geschonken aan de sociale/emotionele ontwikkeling en groepsvorming. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen in de groep en dat er een veilige sfeer is waar zij fijn spelend kunnen leren.

We bieden activiteiten aan vanuit het programma van Rots en Water en Fides.

 

Fides, betekent vertrouwen. Deze methodiek leert kinderen vanuit symbolen handreikingen aan om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. De symbolen zijn zichtbaar in de klas.

Daarnaast besteden we aandacht aan de klassenafspraken en organisatie.