Praktische informatie

Fietsen

Op het schoolplein lopen wij met de fiets aan de hand. In het fietshok staat aangegeven waar de kinderen de fiets mogen parkeren.

Binnenkomen

Vanaf 8:15 uur zijn de kinderen welkom op de speelplaats. Om 8:25 uur gaat de eerste bel, dan gaan we gezamenlijk naar binnen. Om 8:30 uur starten we met de les. ’s Middags gaat de eerste bel om 12.55 uur en starten we met de les om 13.00 uur.

Verjaardagen

Wij zijn een Gruitenschool. Wanneer uw kind jarig is, mag er gezond getrakteerd worden. Ook meesters en juffen sluiten hierbij aan. De verjaardag wordt met de klas gevierd. Voor traktatie ideeën kunt u kijken op: http://www.gezondtrakteren.nl/

Hoofdluis

Na elke vakantie worden alle klassen gecontroleerd op hoofdluis. U krijgt van ons via de mail bericht als er hoofdluis is geconstateerd. Mocht u thuis hoofdluis constateren wilt u ons dan informeren.

https://www.bsakkerwinde.nl/uploads/2016/02/luizenprotocol-akkerwinde.pdf

Persoonlijke gegevens

Wanneer er veranderingen zijn in uw telefoonnummer, mailadres of adres graag direct doorgeven, zodat u bereikbaar bent. Stuur een mail naar ons administratief medewerkster Corin van Hintum: c.vhintum@optimusonderwijs.nl