Ouderraad

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging, die bestaat uit de ouders van kinderen die op de school zijn ingeschreven en de ouderbijdrage hebben betaald. Voor meer informatie klikt u op deze link.

Wie zitten er in de ouderraad?  

 • Anjo Derks (voorzitter)
 • Anoeska Janssen
 • Heidi Werts (penningmeester)
 • Pauline Poels
 • Neel Vissers
 • Marie-José Poels (secretaris)
 • Dorothee Verhoeven

Wat doet de ouderraad?

 • Meedenken, overleggen en samenwerken met het team van de Akkerwinde over schoolaangelegenheden en – activiteiten zoals luizencontrole, sportactiviteiten, verkeersveiligheid, carnaval, kerst, sint, eieractie, etc.
 • Coördinatie van activiteiten zoals inzameling oud papier, schoolreis, schoolvoetbaltoernooi, schoolschaatsen, schoolfotograaf, etc.
 • Deelname aan en samenwerking met andere werkgroepen zoals Kindervakantieweek, Koningsdag, Straattekenfestival, Luizenmarkt (een deel van de opbrengst is voor de or), etc.

Wat wordt betaald uit de ouderbijdrage? 

 • De schoolreis
 • Uitjes zoals een bezoek aan het Sinterklaaskasteel en het schoolschaatsen
 • De sinterklaasviering
 • Bijdrage aan musical groep 8
 • Traktaties, bijvoorbeeld een worstenbroodje bij het schoolschaatsen, een ijsje op de laatste schooldag of een nieuwjaarstraktatie
 • Bijdrage aan de Kindervakantieweek-werkgroep
 • Extraatjes voor de aankleding van de school en schoolplein, zoals nieuw speeltoestel, de thema-/krijtwand en de speelvakken op het schoolplein, etc.
 • Verjaardagskado voor de juf of meester namens de klas
 • Extraatjes zoals de aanschaf van hesjes voor activiteiten buiten school, een fototoestel zodat er leuke foto’s en filmpjes van activiteiten op de website geplaatst kunnen worden, een rode loper voor feestelijke gelegenheden, etc.

Voor het complete overzicht van de besteding van de ouderbijdrage:
bekijk het financiële jaaroverzicht bij de jaarvergadering van de ouderraad.