Groep 1-2

Hoe wij werken

Als de kinderen ’s ochtends binnenkomen in de klas gaan zij aan de slag met de ontwikkelingsmaterialen die op de tafels klaar staan. Elke dag start er een aantal kinderen in de kleine kring. In de kleine kring worden specifieke spelletjes, oefeningen aangeboden die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. We werken met verschillende instructiegroepjes.

De kinderen die zelfstandig aan het werken zijn mogen elkaar helpen. Na deze instructie-, zelfstandigwerktijd maken we de grote kring om de dag te openen. Daar horen een paar vaste rituelen bij. We wensen elkaar allemaal ‘Goedemorgen’. De hulpjes van de dag mogen de tijdwijzer goed zetten, het liedje van de dag wordt gezongen en het dagritme wordt besproken. Aansluitend volgt er een taal-, rekenactiviteit. In de middagen starten we met z’n allen in de kring.

Speel-werktijd

Via het planbord kiezen de kinderen de activiteit die ze willen gaan doen tijdens de speel-werktijd. Ze kunnen in de hoeken aan de slag, kiezen voor ontwikkelingsmaterialen uit de kast of voor creatieve materialen.

Tijdens de week zijn er ook ‘verplichte’ opdrachten die aansluiten bij het thema.

Op het planbord kunnen de kinderen zien welke opdrachten dat zijn en zij plannen die opdrachten samen met de leerkracht in. De opdrachten sluiten aan bij de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen, zodat iedereen op zijn niveau wordt uitgedaagd.

Tijdens de speel-werktijd staat de time-timer aan, zodat de kinderen zicht hebben op de resterende tijd.

De leerkracht begeleidt, observeert en activeert tijdens de speel-werktijd. Wanneer het oranje licht brandt van het stoplicht weten de kinderen dat de leerkracht even niet beschikbaar is. De leerkracht werkt dan met een groepje kinderen of geeft individuele begeleiding.

We oefenen en bespreken met de kinderen, wat ze kunnen doen als de juf niet beschikbaar is. Een klasgenoot om hulp vragen, een ander werkje pakken of een boek lezen/bekijken. Uiteraard houden wij in de gaten of de kinderen dit aankunnen.

Thematisch onderwijs

In de kleutergroep geven we thematisch onderwijs, waarin we aandacht hebben voor de verschillende ontwikkelingsaspecten van de kinderen. Het spelend en bewegend leren staat hierbij centraal. Jonge kinderen leren door te ervaren.

Tijdens de kringactiviteiten, de werktijden komen de thema’s tot leven en worden de kinderen geprikkeld om het thema samen uit te bouwen. De kinderen mogen van thuis spullen meenemen voor het thema. De thema’s worden aan de ouders gecommuniceerd.

Bij elk thema streven we er naar om een excursie te organiseren of een gastspreker uit te nodigen

om de ‘echte wereld’ te ervaren. In het spel kunnen de kinderen deze ervaringen uitspelen.

Bibliotheek

De kinderen genieten van voorlezen. We willen u vragen om thuis vaak voor te lezen, want het is een heerlijk rustmoment en goed voor de ontwikkeling van uw kind.

De kinderen kunnen wekelijks op dinsdagmiddag tijdens schooltijd in de schoolbibliotheek boeken lenen en ruilen. Het is fijn als u zorgt voor een biebtas voorzien van naam. In de klas staat een bak voor de biebtassen.

Beginnende geletterdheid

De kinderen komen veel in aanraking met letters, woorden en zinnen en raken gevoelig voor het horen van klanken en rijm.

De kinderen van groep 2 gaan leesvoorwaarden ontwikkelen zoals

  • het herkennen van beginklank en eindklank van korte woorden
  • het herkennen van rijmwoorden en het maken van rijmwoorden
  • het herkennen en benoemen van letters
  • hakken en plakken d.w.z. b-oo-m = boom

We bieden de kinderen in groep 2 binnen een thema enkele letters aan. Daarbij leren de kinderen de klankgebaren.

Tip voor ouders: Spreek de letters uit als klank. De m spreek je uit als ‘mmm’ en niet als ‘em’.

Beginnende gecijferdheid

Dagelijks zijn er tal van momenten waarin kinderen worden uitgedaagd om te tellen, te sorteren, te meten, te bouwen. De kinderen van groep 1 oefenen de cijfers t/m 10. In groep 2 gaan we door tot 20.

Fijne motoriek

Om de fijne motoriek van de kinderen te stimuleren werken de kinderen met tal van materialen: kralen rijgen, kralenplank maken, bouwen met kleine blokjes. En bieden we verschillende technieken aan zoals kleien, knippen, scheuren, kleuren, tekenen en voorbereidende schrijfoefeningen m.b.v. de methode Schrijfdans. Om de schrijfmotoriek te bevorderen starten we in groep 2 met de methode

Pennenstreken. Er wordt aandacht besteedt aan een goede schrijfhouding, potloodgreep en zij oefenen schrijfpatronen. Eerst in het groot en daarna in het klein. Groep 1 vangt hier ook al het nodige van op.

Buitenspelen en gym

De kinderen gaan dagelijks buitenspelen, zodat ze goed in beweging zijn.

Twee keer per week spelen we een kwartiertje op de speelplaats van gr 3 t/m8. Het is leuk om te zien hoe jong en oud met elkaar speelt. Daarna spelen we op het schoolplein van groep 1-2 en komen de materialen uit de schuur. In de eerste periode zullen de kinderen van groep 3 ook nog aansluiten bij deze speeltijd.

Twee keer per week gaan we met de groep gymmen: in de grote gymzaal op maandag middag en donderdag ochtend. De kleuters gymmen in hun ondergoed en dragen gymschoenen, liefst zonder veters. De gymschoenen blijven op school in de gymschoenenkast op de gang.

Het is fijn wanneer uw kind op gymdagen kleding draagt die uw kind makkelijk zelf aan en uit kan trekken. Het is prettig als u thuis aandacht besteedt aan het zelfstandig aan- en uitkleden.

Binnenkomen

Vanaf 8:15 en 12.45 uur zijn de kinderen welkom op de speelplaats. Kinderen die op de fiets komen, mogen met de fiets aan de hand de speelplaats over om de fiets te stallen.

Om 8:25 uur gaat de eerste bel, dan mogen de kinderen rustig de school binnen komen. We zien dat veel kinderen zelfstandig de school binnenkomen en dat is fijn. Dit bevordert de zelfstandigheid van de kinderen. Wanneer u kind hier nog niet aan toe is, kunt u nog even meelopen.

Om 12.00u en om 15.00u. kunt u uw kinderen ophalen op de speelplaats.

Fruitmoment

Rond 10.00u. is het tijd om wat te eten en te drinken. De kinderen mogen een beker met water en fruit/groente meenemen.

Verjaardag vieren

Jarig zijn is bijzonder en daarom vieren we graag een feestje in de klas.

U bent als ouder welkom om mee te feesten. In overleg met u plannen we de datum en het tijdstip van het feestje in. We zijn een Gruitenschool dus wordt er gezond getrakteerd. Voor traktatie ideeën kunt u kijken op: http://www.gezondtrakteren.nl/