De school

Onze school: toen en nu

Het oudste deel van ons schoolgebouw stamt uit 1929. In de loop der jaren zijn er vele verbouwingen geweest. De meest ingrijpende was in 1997 toen een gedeelte van het oude schoolgebouw werd afgestoten en in gebruik werd genomen als gemeenschapshuis  ’t Akkertje. In 2002 zijn er twee lokalen bijgebouwd. De overblijfzolder is in 2010 tot stand gekomen. Op dit moment telt onze school 4 groepen. Hiermee is het een kleine, prettige basisschool. Een school met zeer betrokken ouders en leerkrachten die zich blijven ontwikkelen om kinderen onderwijs te kunnen bieden waarin kinderen graag willen leren.

Ontwikkeling

Als kinderen op school komen, hebben zij al een hele ontwikkeling doorlopen. Met ons onderwijs willen we aansluiten bij deze ontwikkeling en kinderen laten groeien. Om ze naar hun mogelijkheden te laten ontwikkelen en succesvol te zijn in de samenleving.

We leven in een grote, diverse samenleving die voortdurend verandert. Als school willen we deelnemen aan die samenleving en onderwijs bieden dat kinderen voorbereidt om als zelfstandige burgers in verbinding met hun omgeving te functioneren. Dat betekent dat wij als school blijvend in ontwikkeling zijn om dit te verwezenlijken. Samen met de kinderen, de medewerkers van de school, de ouders en andere partners van de school.