Aanmelden

aanmelden

Voor wie?
Voor alle kinderen uit Vianen en omgeving die belangstelling hebben voor het onderwijs op de Akkerwinde.  De Akkerwinde is een kleine, sfeervolle basisschool in Vianen. Op dit moment werken we in vier groepen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen binnen onze school en zijn blijvend in ontwikkeling voor kwalitatief goed onderwijs. Onze school is onderdeel van Stichting OPTIMUS Primair Onderwijs.

Wanneer?
Als uw kind vóór 1 augustus 2018 4 jaar wordt, verzoeken wij u om uw kind binnenkort in te schrijven.
U bent altijd welkom voor een gesprek met de directie en een rondleiding verzorgd door kinderen van onze school. U kunt hiervoor per mail (directie.akkerwinde@optimusonderwijs.nl) of telefonisch (0485-314957) contact opnemen voor een afspraak.

Hoe?
Inschrijven kan via het aanmeldformulier.

Nadat u uw kind heeft aangemeld, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directie wanneer dat nog niet heeft plaatsgevonden. Daarna kan de inschrijving definitief gemaakt worden.

Wennen en een gesprek met de IB-er
Ongeveer 4 weken voor uw kind 4 jaar wordt, krijgt u bericht van de leerkracht. Uw kind wordt uitgenodigd voor een aantal wenmomenten. Tevens wordt u als ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek met de IB-er. Dit gesprek heeft als doel om informatie uit te wisselen over uw kind. Het is fijn om uw kind vanuit uw ervaring al te leren kennen en mochten er speciale (onderwijs)behoeftes zijn, dan kunnen deze meteen in kaart gebracht worden. (IB-er staat voor intern begeleider. De IB-er is o.a. verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkracht bijv. met het maken van keuzes voor leerlingen die extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben.)

Een gesprek na 6 weken
Na ongeveer 6 weken vindt er een gesprek plaats tussen u en de leerkracht. In dit gesprek worden de eerste ervaringen uitgewisseld. Hoe heeft u, uw kind en de leerkracht  de eerste periode op school ervaren? We vinden het als school belangrijk om een goed contact met u te hebben.

DIA
Wanneer uw kind staat ingeschreven, ontvangt u onze digitale nieuwsbrief, de DIA. Op deze manier kunt u nader kennis maken met de school en bent u op de hoogte van de actuele zaken.

Extra Informatie
Klikt u hier voor het informatieboekje over groep 1-2